About FIJ

Board members

 

Chairman Masaki Aizawa (MEIRA  Corporation)
Vice Chairman
Kanto (East Japan) Branch Manager
Shoichiro Tsubaki(Gosho works ltd.)
Vice Chairman
Chubu (Central Japan) Branch Manager
Hiroyasu Hasegawa(Meido Co.,Ltd.)
Vice Chairman
Kansai (West Japan) Branch Manager
Haruo Goto(ASAHI SCREW MFG., CO.,LTD.)
Vice Chairman Katsuyoshi Okawa(Okawa Screw Manufacturing CO., LTD.)
Vice Chairman Yoshinori Sato(SATO RASHI CO.,INC)
Vice Chairman Morihiko Fujita(Fujita Rashi Kougyou Co.,Ltd)
Vice Chairman Takayuki Kashimoto(CO.,Sanwa Byora Manufactory)
Senior Director Yoshikazu Oiso(The Fasteners Institute of Japan)
Inspector MItsuyuki Goseki(Co.,Goseki Seisakusho)
Inspector Hiroyuki Ikeda(IKEDA KINZOKU CO.,LTD.)

2015/05/22